مطالب وبلاگ

افکار و جملاتی که به خودمون میگیم
سوال جواب 23630 - اعتماد به نفس/محدودیت ها
سوال جواب 23629.- دلیل زندگی/آینده/استعداد
«چک لیست پایبندی و عمل به برنامه»
سوال جواب 23628 - خوشبختی دیگران!؟
ایجاد عادت های جدید
تصویر سازی
خودآموزی زبان
سوال و جواب 23627 - ایران/اراده/مسیر درست/باورها
عدم پایبندی به برنامه
نظر اطرافیان و دیگران
پایه های مسیر موفقیت
رژیم گرفتن جواب نمیده!
سردرگمی
کلاس زبان یا خودآموزی؟
سحرخیز شویم!
ذهن شلوغ و آشفته و کارای عقب مونده
وقتی مشکلی پیش میاد و برنامه اون جوری که باید پیش بره نمیره حس بدی پیدا میکنم و دلسرد و بیخیال برنامه ریزی میشم
خستگی مانع عمله
افکار منفی
تداوم و عادت سازی